T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / GÜRSU - Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

Rehberlik Nedir?

Rehberlik ise, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkâr uyumlar sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumları, plânlan yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzmansal) yardımdır. Danışmanla danışan arasında cereyan eden bu yardım oluşumu, esasta, karşılıklı görüşmeler yolu ile cereyan eder. İki kişi arasında karşılıklı etkileşim yolu ile cereyan eden psikolojik bir yardım ilişkisidir.

 

 • Rehberlik öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalardır.
 • Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarında sorumlu olması işidir.
 • Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.
 • Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır.
 • Rehberlikte danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine kişiliklerine saygı duyularak yürütülen çalışmalardır.
 • Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, rehber ile öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.
 • Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler açık yakalama, tehdit etme baskı aracı olarak kullanılmayıp gizli ve özel her türlü bilgiler onun en verimli gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur.
 • Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşacağı problemler için öngörü kazandırmak, problemlere hazır hale getirmek, çözüm için beceri ve anlayış oluşturmaktır.
 • Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.
 • Rehberlik disiplin işi değildir. Yalnız öğrencilere her türlü uyumları için, program ve birlikte yaşama, bilmeden hatalara düşmemeye yönelik kurallar hakkında bilgi verilebilir.
 • Rehberlik öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratmaktır.
 • Rehberlik sadece sorunlu olan öğrencilerin problemlerinin çözümüne yardımcı olma, onlara bir takım hizmetler sunmayla sınırlı değildir. Önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı fonksiyonlarıyla diğer öğrencilere de hitap etmektedir.

Rehberlik sadece psikolojik danışma değildir, rehberlik aynı zamanda bir kişilik hizmetleri topluluğu olarak sağlık, sosyal kültürel v.b hizmetleri de içermektedir.Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.


Psikolojik Danışma ise:

·      Kendini daha iyi tanımak isteyen bireylere,

·      Arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenlere,

·      Yalnızlık ve utangaçlık ile başa çıkmak isteyenlere,

·      Kendine güveni artırmak isteyenlere ve girişkenlik konusunda problemi olan öğrencilere,

·      Duygularını etkili şekilde ifade etmek isteyen veya bu konuda problemi olan kişilere,

·      Stres ve kaygı ile baş etmek isteyenlere,

·      Sınavlar ve notlar ile problemi olanlar ya da sınavlarda başarısız olan öğrencilere,

·      Mesleki anlamda kendine bir yol çizmek isteyenlere,

·      Her türlü karar verme güçlüklerinde,

·      Uyum zorluğu çeken öğrencilere gerekli yardımları yapmaktır. 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.08.2013 - Güncelleme: 12.12.2019 15:14 - Görüntülenme: 1457
  Beğen | 10  kişi beğendi