T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / GÜRSU - Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhasebe ve Finansman Alanı

Tanımı
Muhasebe elemanı; muhasebede yapılan her türlü iş ve işlemleri analiz ve yorum aşamasına kadar yapabilen nitelikli meslek elemanıdır.

Görevleri
Meslek elemanlarının görevleri;
• İş planı yapmak,
• İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
• Tahsilât ve ödemeleri yapmak,
• Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri düzenlemek, kaydetmek,
• Bilanço ve diğer malî tabloları düzenlemek,
• Vergi Dairesi, SSK, BAĞ-KUR ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yapmak,
• Muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri raporlama ve yorumlama aşamasına getirmek,
• Meslekî gelişim ile ilgili etkinliklere katılmaktır.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Muhasebe elemanları;
• İş ahlâkına sahip,
• Dikkatli,
• Etkili ve güzel konuşan,
• Güler yüzlü,
• İnsan ilişkilerine özen gösteren,
• Ekip çalışmasına uygun,
• Yeniliklere açık kişiler olmalıdır.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslekî eğitim lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilir.

Lise eğitiminden sonra ÖSYM′nin yapacağı sınavda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilir.

Meslek elemanları ayrıca, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Muhasebe elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan, vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

Kullanılan Araç ve Gereçler
Muhasebe elemanları; işletme defteri, hesap defteri, günlük defter, büyük defter, hesap makinesi ve muhasebe ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.

İlişkili Meslekler
Meslek elemanları, maliye lisans eğitimi alıp malî müşavir, yeminli malî müşavir olabilir.

İş Bulma İmkânları
Bu alanda meslekî eğitim almış muhasebecilerin iş bulma imkânları fazladır. Muhasebe elemanları muhasebe ve malî müşavirlik bürolarında, sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilir. Ayrıca her türlü kuruluşun malî işlerle ilgili bölümlerinde görev alabilirler.

Bilgi birikimine sahip, deneyimli ve iş disiplini kurallarına uygun çalışan muhasebeciler yüksek ücret alabilir.

Tanımı
Muhasebe ofis elemanı; muhasebenin temel kavramlarını bilen, defter ve belgeleri tanıyan, düzenleyebilen, ofiste kullanılan haberleşme ve yazışma araç-gereçlerini kullanabilen, muhasebe ile ilgili dokümanları sınıflandırarak kayıtlara hazır hâle getirebilen kişidir.

Görevleri
Meslek elemanlarının görevleri şunlardır:
• İş planı yapmak,
• İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
• Belgeleri sınıflandırmak,
• Dosya açmak,
• Evrakları dosyalamak,
• Ticarî belgeleri düzenlemek,
• Ofiste bulunan araç ve gereçleri kullanmak,
• Yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapmak,
• İş yerinde ilgili görüşmeleri sağlamak,
• Ofis yetkilisinin vereceği iş ve işlemleri yapmak,
• Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmaktır.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Muhasebe ofis elemanları;
• İş ahlâkına sahip,
• Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere vâkıf,
• Dikkatli,
• Etkili ve güzel konuşan,
• Güler yüzlü,
• İnsan ilişkilerine özen gösteren,
• Ekip çalışmasına uygun,
• Yeniliklere açık kişiler olmalıdır.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslekî eğitim lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilir.

Lise eğitiminden sonra ÖSYM′nin yapacağı sınavda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilir.

Meslek elemanları ayrıca, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Muhasebe ofis elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan, vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

Kullanılan Araç ve Gereçler
Muhasebe ofis elemanları; hesap defteri, hesap makinesi, bilgisayarda muhasebe ile ilgili programlar kullanır.

İlişkili Meslekler
Meslek elemanları, maliye lisans eğitimi alıp malî müşavir, yeminli malî müşavir olabilir.

Tanımı
Muhasebe yardımcı elemanı; kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yasal defterlerle belgeler hakkında bilgi sahibi olan, bu belgelerle muhasebede kullanılan bildirge, bordro ve beyannameleri düzenleyebilen, konu ile ilgili yazışmaları yapabilen kişidir.

Görevleri
Muhasebe yardımcı elemanlarının görevleri:
• İş planı yapmak,
• İş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
• İş yeri açılışı ile ilgili işlemleri takip etmek,
• İlgili evrakları ve ticarî belgeleri düzenlemek,
• İşletme ve kasa defteriyle, günlük, büyük ve diğer defterlerin kayıtlarını yapmak,
• Bilanço, ücret bordrosu, beyanname ve bildirgeleri düzenlemek,
• Gerekli yazışmaları yapmak,
• Meslekî gelişim ile ilgili etkinlilere katılmaktır.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler
Muhasebe yardımcı elemanları;
• İş ahlâkına sahip,
• Dikkatli,
• Etkili ve güzel konuşan,
• Güler yüzlü,
• İnsan ilişkilerine özen gösteren,
• Ekip çalışmasına uygun,
• Yeniliklere açık kişiler olmalıdır.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslekî eğitim lise düzeyinde Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilir.

Lise eğitiminden sonra ÖSYM′nin yapacağı sınavda başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de alabilir.

Meslek elemanları ayrıca, 3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan serbest muhasebeci, malî müşavir, yeminli malî müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Muhasebe yardımcı elemanları genellikle büro ortamında çalışır. Temiz büro ortamlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebede kullanılan bildirge ve beyannameler günlük olduğundan, vergilendirme ve diğer yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

Kullanılan Araç ve Gereçler
Muhasebe yardımcı elemanları; işletme defteri, hesap defteri, günlük defter, büyük defter, hesap makinesi ve muhasebe ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.

İlişkili Meslekler
Meslek elemanları maliye lisans eğitimi alıp malî müşavir, yeminli malî müşavir olabilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.12.2012 - Güncelleme: 12.12.2019 15:11 - Görüntülenme: 21638
  Beğen | 18  kişi beğendi